В ландшафтен национален парк Угра руският художник Николай Полиски завърши интересен проект, наречен Павилионът Силпо. Намира се в малко живописно руско село - Звиджи. Проектът се основаваше на типичен селски магазин, който стои в изоставено състояние повече от десет години. С всяка година с идването на зимата състоянието на строителството ставаше все по-лошо и по-лошо.

Николай Полиски използва резниците, останали от предишни проекти, и ги превърна в невероятен изключителен дизайн. Сега това е едно от любимите места за местните жители. Вместо незабележителна изсъхнала сграда стои това великолепие, което отразява руската култура и традиции.
Самият автор живее и работи в съседното село Никола-Ленивец повече от двадесет години.

Той буквално реанимира разрушените сгради в околните села. През последните петнадесет години художникът замесва местни жители, които са загубили работата си поради разпадането на съветските колективни ферми в такава необикновена подредба на селата. Днес работи цял екип от талантливи художници, които вече са реализирали един-единствен арт проект.

Категория: